Garanti

Det er 25-års garanti på Varmeplus varmefolie.

Garantien gjelder ved montering etter gjeldende brukerveiledninger og når alle monteringsanvisninger er fulgt.

Arbeidet skal utføres og dokumenteres med kontrollskjema og samsvarserklæring av autorisert elektroinstallatør.

Garantien bortfaller ved ukorrekt installasjon og feiler som følger av skader forårsaket av andre.

Varmegulv må ikke dekkes av tykke tepper, madrasser eller lignende da dette kan følge til overoppheting og skade.

Autorisert installatør skal sjekke strømforsyning, jordfeilautomat og termostat før saken meldes til oss.

Alle garantisaker må meldes til oss på info@heat-plus.no før arbeid med utbedringer settes i gang. Feilsøking avtales med autorisert installatør og vårt representant.

Varmefolie Varmefolie Varmefolie Varmefolie